Mae ein Clybiau Llysghenadon (clybiau ieuenctid) yn lle i bobl ifainc anabl gyfarfod, gwneud ffrindiau a chael hwyl!  Rydyn ni’n gwneud popeth o gerddoriaeth, dawns, celfyddyd, chwaraeon, therapi harddwch, coginio, teithiau a llawer mwy.  Rydyn ni hyd yn oed yn rhedeg ymgyrchoedd i wella bywydau pobl ifainc anabl trwy godi ymwybyddiaeth o broblemau anabledd ac ymgyrchu am well cyfleusterau.

Cofrestrwch ar gyfer ein Clybiau Llysgenhadon

Mae Clybiau Llysgenhadon ar gael i ddefnyddwyr cadair olwyn 12-18 oed yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.  Yng Nghymru maen nhw ar gael i bobl ifainc 14-25 oed.  Gweler y map uchod i ddod o hyd i’ch clwb agosaf a’r dyddiad nesaf.  Os na fedrwch ddod o hyd i glwb yn agos i chi, cysylltwch â ni ac fe geisiwn ni helpu!  Gallwch ffonio ar 0800 151 3350 neu e-bostio ambassadors@whizz-kidz.org.uk.  Gwaetha’r modd, ni allwn ni bob amser ateb eich cwestiynau yn Gymraeg; fodd bynnag, os byddai’n well gennych chi gyfathrebu’n Gymraeg, fe fyddwn ni’n cymryd eich manylion ac yn gofyn i un o’n cydweithwyr eich ffonio chi yn ôl.

Sut fath o le yw Clwb Llysgenhadon?

Mae storïau’r Llysgenhadon hyn yn rhoi syniad i chi sut fath o brofiad y byddwch chi’n ei gael wrth ddod i un o’n clybiau.  Gallwch chi hefyd ddarllen ein Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych.