Yn Whizz-Kidz rydyn ni’n gwybod mor bwysig yw hi i gael y mwyaf o’ch cadair olwyn.  Mae gallu ei defnyddio’n ddiogel ac yn hyderus yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

Rydyn ni’n cynnig tair lefel o Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn: dechreuwyr, canolradd ac uwch i gefnogi defnyddwyr cadair olwyn hyd at 25 oed.  Mae ein digwyddiadau hyfforddi yn cael eu cyflwyno gan Hyfforddwyr medrus a phrofiadol fydd yn sicrhau eich bod yn cael yr hyfforddiant gorau sydd ar gael.  Mae llawer o’n hyfforddwyr yn ddefnyddwyr cadair olwyn eu hunain, felly maen nhw’n dod â chyfoeth o brofiad i’r sesiynau hyn a hefyd yn medru rhoi atebion defnyddiol i’ch cwestiynau.

Felly, os ydych am fynd i’r afael ag ymylon palmentydd, perffeithio eich bacio’n ôl neu ddysgu cludo pethau’n ddiogel yn eich cadair, pam na wnewch chi gofrestru i gael sesiwn?

Edrychwch ar y map uchod i gael gwybodaeth ynghylch hyfforddiant medrau wedi’i gynllunio’n agos atoch chi.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, efallai bydd gan ein cwestiynau a ofynnir yn fynych ar gyfer pobl ifainc ac ar gyfer ysgolion a mudiadau cymunedol yr ateb ar eich cyfer.  Os na fydd ateb yno, cysylltwch â ni – mae ein manylion isod!

Cysylltwch â’n tîm Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn

I gofrestru ar gyfer ein Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn ac unrhyw un o’n gwasanaethau eraill i bobl ifainc, llenwch ein ffurflen gais ar-lein.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu yr hoffech wybod rhagor am ein gwasanaethau, e-bostiwch ni yn ambassadors@whizz-kidz.org.uk neu ffoniwch ni (rhadbost wrth ein ffonio o linell dir) ar 0800 151 3350.