Cwestiynau a ofynnir yn fynych ar gyfer ysgolion a mudiadau cymunedol

Skip to Section Navigation ↓
Register your interest

Os ydych chi’n ysgol, yn ffisiotherapydd, yn therapydd galwedigaethol, yn wasanaeth cadair olwyn, yn fudiad cymunedol neu’n rhywun sy’n gweithio gyda defnyddwyr cadair olwyn, buasen ni wrth ein boddau’n clywed gennych chi!

Gall Whizz-Kidz gael mwy o ddylanwad a helpu mwy o bobl os ydych chi’n gysylltiedig, felly codwch y ffôn a chysylltwch â’r tîm ar 0800 151 3350 neu e-bostiwch ni yn ambassadors@whizz-kidz.org.uk.

Isod rydyn ni wedi ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnir fynychaf.

 

Cysylltwch â’n tîm Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn

I neilltuo lle neu os hoffech chi fwy o wybodaeth am Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn yn y dyfodol, cysylltwch â ni ar:

Ffôn: 020 7798 6120

E-bost: wheelchairskills@whizz-kidz.org.uk

Register your interest

Want to sign up or know more about Whizz-Kidz services? Fill out this form and we'll be in touch!

Have you been referred by Job Centre Plus?*