Register your interest

Yn Whizz-Kidz rydyn ni’n gwybod mor bwysig yw hi i gael y mwyaf o’ch cadair olwyn!  Mae gallu ei defnyddio’n ddiogel ac yn hyderus yn gwneud cymaint o wahaniaeth – dyna pam rydyn ni’n cymryd hyfforddiant cadair olwyn o ddifrif!

Rydyn ni’n rhedeg hyfforddiant medrau cadair olwyn ledled y DU – ac maen nhw’n hollol rad ac am ddim.  Os hoffech ddod draw i sesiwn, gallwch edrych ar ein map i ddod o hyd i Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn yn agos i chi.

Fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod na all pawb gyrraedd sesiwn neu efallai bod arnoch chi eisiau ymarfer gartref!  Felly, rydyn ni wedi creu cyfres o fideos – gyda Rebecca, Llysgennad Whizz-Kidz yn traethu – i’ch helpu i wneud hynny’n union.

Wedi’u cynhyrchu trwy haelioni ‘Connect and Create’ y BBC, mae’r fideos hyn yn gyflwyniad i’r hyn sy’n digwydd mewn sesiynau Hyfforddiant Medrau Cadair Olwyn Whizz-Kidz, gan gynnwys yr annibyniaeth sydd i’w chael, y medrau newydd sydd i’w dysgu ac esiamplau rhyfeddol i ddysgu ganddyn nhw.

Register your interest

Want to sign up or know more about Whizz-Kidz services? Fill out this form and we'll be in touch!

Have you been referred by Job Centre Plus?*