Bydd pob person ifanc sy’n ymuno â Chlwb Llysgenhadon Whizz-Kidz yn cael y cyfle i ddod yn Arweinydd Ifanc a chymryd rhan yn Rhaglen yr Arweinwyr Ifainc.  Nid yw’n costio dim i ymuno; mae’n dda iawn ar gyfer eich CV a bydd yn rhoi mynediad i chi at ddigonedd o gyfleoedd newydd.  Rydyn ni’n rhedeg llawer o wersylloedd Arweinwyr Ifainc ar draws y DU bob blwyddyn.

Does dim rhaid i chi gymryd rhan yn y rhaglen hon pan fyddwch chi’n mynychu Clwb Llysgenhadon ond petaech chi’n penderfynu rhoi cynnig arni, gyda chefnogaeth Cydlynydd eich Clwb Llysgenhadon gallwch:

Ddysgu sut i gyflwyno medrau newydd
Cymryd cyfrifoldebau yn y Clwb Llysgenhadon gan gynnwys torri’r garw, dyletswyddau derbynfa, cefnogi Llysgenhadon eraill, gwario’r gyllideb ar gyfer lluniaeth a cherddoriaeth newydd
Dysgu sut i fod yn Gyfaill Hyfforddi Medrau Cadair Olwyn
Dod yn Fentor Lleoliad Gwaith
Dod yn Hyrwyddwr Ymgyrchu
Dod yn Fentor Cymheiriaid Cymorth Cyntaf gyda’r Groes Goch Brydeinig
Cyfarfod â Chodwr Arian Rhanbarthol Whizz-Kidz a chymryd rhan mewn digwyddiadau.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch dod yn Arweinydd Ifanc neu i wneud cais, cysylltwch â Jo – j.fashan@whizz-kidz.org.uk